برگزیده شدن کتاب قضاوتها
57 بازدید
موضوع: علوم حدیث

کتاب ارزیابی اخبار قضاوت‌های امیرالمؤمنین علی(ع) از سوی کتاب سال حوزه مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین از سوی کتاب سال حوزه اصفهان برگزیده شد.

تاریخ‌نگاری ابن طاووس و همچنین تاریخ تفکر امامیه از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.