اصول حقوق جنگ در سیره نبوی
46 بازدید
محل نشر: فصلنامه حصون (پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه) ش 21 پاییز 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی