ورود امام حسین(ع) به کربلا تا روز عاشورا
63 بازدید
محل نشر: کتاب مقتل جامع امام حسین(ع)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله بخشی از کتاب مقتل جامعی است که زیر نظر استاد پیشوایی تدوین شده و توسط مؤسسه امام خمینی منتشر شده است. در این مقاله به رویدادهای 9 روز از دهه محرم سال 61 پرداخته شده که امام حسین(ع) به کربلا وارد شد و حوادثی تا شب عاشورا رخ داد. ادامه رویدادهای عاشورا در مقالات بعدی که توسط نویسندگان دیگر این مقتل نوشته شده، قابل دسترسی است