دولت‌های شیعه، بررسی گرایش‌ها
52 بازدید
محل نشر: فصلنامه تاریخ اسلام، ش 41ـ42، بهار و تابستان 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به بررسی گرایش مذهبی 20 دولت که به تشیع شهرت دارند پرداخته شده است. تأکید این مقاله بر آن است که روشن کند کدام دولت امامی‌مذهب است.