کتابشناسی ائمه اطهار
46 بازدید
محل نشر: مجله تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی/ ش 1 و 2
نقش: نویسنده
سال نشر: 1291/12/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شناخت و تحقیق درباره زندگانی ائمه معصومین، متوقف بر شناخت منابع و آثاری است که به شرح حال و بیان تاریخ آن بزرگواران پرداخته‌اند. این منابع به دسته‌های مختلفی قابل تقسیم است و هر کدام ویژگی‌های خود را داراست. مقاله حاضر به بیان این دسته‌ها و خصوصیات هر یک پرداخته و کتاب‌هایی را که به طور خاص و یا به مناسبتی از تاریخ ائمه سخن گفته‌اند، معرفی می‌کند. این کتاب‌ها اعم از آثار شیعه و سنی، همچنین اعم از منابع دست اول و مطالعات و تحقیقات جدید می‌باشد. کلید واژه : منابع کهن، ائمه اثناعشر، چهارده معصوم، کتابشناسی