پیامبر و یهود حجاز
44 بازدید
ناشر: مؤسسه بوستان کتاب (پروژه پژوهشکده تاریخ و سیره)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی