آلبوم من ◂ جشنواره کتاب سال دانشجویی
نفر آخر سمت چپ در پایین (نفر وسط بالا: وزیر ارشاد وقت)