آلبوم من ◂ یاد ایام
اعزام به جبهه از حرم مطهر - قم 1366