نورالسیره 2
52 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت همکار در معاونت پژوهش _ گروه تاریخ
زبان : فارسی