بخشی از نرم افزار سیره معصومان
60 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت همکاری اولیه و تألیف بخشی از کتابنامه‌های برنامه
زبان : فارسی